Informacije o recikliranju i odlaganju istrošenih baterija te električne i elektroničke opreme

Simbol prekrižene kante na proizvodu ili njegovim baterijama ili pakiranju znači da se proizvod i baterije koje sadrži ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost predati istrošene baterije i/ili otpadnu električnu i elektroničku opremu određenom postrojenju za recikliranje baterija i električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i spriječiti moguće negativne posljedice za ljudsko zdravlje i okoliš zbog moguće prisutnosti opasnih tvari u baterijama te električnoj i elektroničkoj opremi, što može biti uzrokovano nepravilnim odlaganjem. Besplatno reciklirajte otpadnu elektroničku opremu i baterije u svojim lokalnim općinskim sabirnim mjestima. veza