The city of Zabok installed an information kiosk

Grad Zabok postavio je informativni kiosk

Postavljeni su informacijski kiosci s ekranom osjetljivim na dodir za servisiranje
Povratak na blog