Info Kiosk -  Mirogoj became a tourist destination

Info kiosk - Mirogoj postao je turistička destinacija

Mirogoj, jedno od najljepših groblja u Europi, postalo je traženo odredište turista. Za lakše snalaženje na groblju je postavljen info kiosk.
Povratak na blog