E-kiosks have been introduced in Crikvenica

U Crikvenici su uvedeni e-kiosci

Crikvenica je prvi grad u Hrvatskoj i drugi nakon Londona u Europi koji je uveo Internet Info kioske koji omogućuju interaktivni pristup prostornoj i poslovnoj bazi podataka Grada Crikvenice.

Preuzeto s: dnevnik.hr

Povratak na blog